Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Bảo Hiểm TNDS : 530.700
Tổng dự toán :

*** Bảo hiểm bắt buộc Honda CRV: 943.400 VND